HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro är ett företag som finns i Tibro. I HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Bengt Anders Robert som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Ahlin, Kerstin Gunilla som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Enoksson, Karl Pär Mattias som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Aina Maria som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingvar Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Annica Elisabeth som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotZäll, Johnny Yngve som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Karin Birgitta som är född 1949 och har titeln Suppleant, Schütz, Ulla Viola som är född 1944 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro på telefon 0500-481060.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Tibro arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro innehar ej F-skattsedel och HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlin, Kerstin Gunilla -Johansson, Bengt Anders Robert -Karlsson, Ingvar Mikael -Nilsson, Annica Elisabeth

HSBs Bostadsrättsförening Smuleberg i Tibro har 766600-0653 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.