HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro

Västra Götalands län

Information

I Tibro finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro. Det finns flera verksamheter som liknar HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro i Västra Götalands län. Tibro är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1965-10-27 så har HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro och det finns fler verksamheter som är det i Tibro.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro så kan man gör det genom att posta ett brev till Storg., 543 31, Tibro. Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro så kan ni göra det på 0500-481060.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Johansson, Robert Johan Börje som är född 1979 och har titeln Extern firmatecknare, Flink, Lena Birgitta som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Jan Dennis som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anna Camilla Charlotta som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Schütz, Ulla Viola som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotBardh, Leif Arne som är född 1952 och har titeln Suppleant, Nilsson, Frans Andreas som är född 1973 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Flink, Lena Birgitta -Gustafsson, Jan Dennis -Johansson, Robert Johan Börje -Karlsson, Lars Göran .

HSBs Bostadsrättsförening Trekanten i Tibro har 766600-0695 som sitt organisationsnummer.