Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2

Västra Götalands län

Information

I Tibro finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 i Västra Götalands län. Tibro är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1953-10-15 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 och det finns fler bolag som är det i Tibro.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 så kan man gör det genom att posta ett brev till Kvarnv. 2, 543 33, Tibro. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 så kan ni göra det på 0500-417525.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Gunilla Birgitta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Brissman, Anders Yngve som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferm, Bengt Oskar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Nils Olof Mikael som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanqvist, Alise Mariann som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Jenny Ourania Linnéa som är född 1981 och har titeln SuppleantGunnarsdotter, Karin Ingeborg som är född 1966 och har titeln Suppleant, Lima Vieira, Augusto Daniel som är född 1957 och har titeln Suppleant, Melker, Sven Ola som är född 1950 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Tibrohus nr 2 har 766600-1701 som sitt organisationsnummer.