Tibro Energi Försäljning Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Tibro Energi Försäljning Aktiebolag är ett av många företag som finns i Tibro. Det är nämligen den kommunen som Tibro Energi Försäljning Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Tibro Energi Försäljning Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1996-01-01.

Tibro Energi Försäljning Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1996-03-04. Men sedan 1996-01-01 så har Tibro Energi Försäljning Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Fabriksg. 10, 543 50, Tibro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Tibro Energi Försäljning Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0504-18275.

Tibro arbetar för att företag som Tibro Energi Försäljning Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Tibro Energi Försäljning Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet att inköpa och försälja energi, att bedriva bredbandsverksamhet, att äga och förvalta aktier och andra andelar i företag inom energi- och bredbandsssektorn, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Tibro Energi Försäljning Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Tibro Energi Försäljning Aktiebolag och det är följande personer, Toverland, Tord Rickard som är född 1956 och har titeln Extern VD, Jägevall, Claes Robert som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Henrysson, Mats Thomas Emanuel som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl Peter Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent Nils Rune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiberg, Anneli Carina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot.Andersson, Per Olof som är född 1957 och har titeln Suppleant, Holm, Jan Eskil som är född 1956 och har titeln Suppleant, Johansson, Gunnel Birgitta som är född 1948 och har titeln Suppleant.Mellblom, Mats som är född 1957 och har titeln Suppleant.Olsson, Anna Eva Katarina som är född 1962 och har titeln Suppleant.Öhling, Anders Olof som är född 1949 och har titeln Revisor.Ekenmo, Kenth Gillis Roger som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.Johansson, Nils Olof Mikael som är född 1960 och har titeln Lekmannarevisor.Nässjö Ekonomihus AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Tibro Energi Försäljning Aktiebolag är 556529-9921.