K-Com Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

K-Com Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Tibro. Det är nämligen den kommunen som K-Com Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

K-Com Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2001-06-06. Men sedan 2001-09-03 så har K-Com Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Värdshusg. 3, 543 51, Tibro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på K-Com Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0504-59000.

Tibro arbetar för att verksamheter som K-Com Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för K-Com Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva verksamhet inom databranschen, såsom försäljningsuppdrag av mjuk- och hårdvaror, konsultationer, datakommunikation samt telekommunikation jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för K-Com Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till K-Com Aktiebolag och det är följande personer, Kling, Bo Stefan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Brevitz, Rolf Patrik Joakim som är född 1969 och har titeln Suppleant, Norrman, Lars Olof som är född 1960 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för K-Com Aktiebolag är 556610-7370.